خلاصه فیلم

در سال 1983 در شمال ایتالیا ، یک پسر هفده ساله به نام الیو دنیای جدیدی را در رابطه جدید خود کشف می کند که مسائل گوناگونی را برایش رقم می زند و…